Kvalitetssikring

På vores fabrikker har vi 100% sporbarhed, både på de indgående råvarer, under selve produktionen
og på vores færdigvarer. Dette betyder at vi til enhver tid kan spore samtlige varer, fra råvare
helt ud til vore kunder.

For at sikre en høj kvalitet har vi en omfattende kontrol af vores råvarer ved modtagelse, ligesom
vores egenkontrol hele tiden opdateres så vi sikrer vore kunder en høj fødevaresikkerhed og
en ensartet kvalitet.

Under produktionen udtages der løbende prøver til kontrol, bl.a. opskæringsprøver, vægtkontroller,
registreringer af batch, pH målinger, samt visuel kontrol af råvarer.

Hver dag bliver der udtaget prøver fra hvert batch. Disse testes organoleptisk (visuelt, smag,
lugt og konsistens) samt belastningstestes i varmeskab ved henholdsvis 37 grader og 55 grader.

Produkterne sendes ydermere til eksternt laboratorium 2 gange årligt, hvor de testes mikrobiologisk
og næringsindholdet kontrolleres.

 

MSC certificering
Vi har i slutningen af 2008 gennemgået en MSC certificering (Marine Stewardship Council),
som sikrer at fisken er fanget efter særlige skånsomme fangstmetoder.
Fiskeriet følger strenge regler for at sikre både havnemiljø og fiskebestand.

Læs mere om bæredygtigt fiskeri på www.msc.org/dk
Fisk til idag, fisk til imorgen – se en video fra MSC omkring hvorfor du skal vælge “blå” fisk

 

IFS certificering
Bornholms A/S blev I foråret 2015 certificeret i henhold til standarden IFS Food version 6
(*International Food Standard).

IFS Standard er internationale accepterede auditeringsstandarder, som sikrer at IFS-certificerede
virksomheder kan levere produkter eller services som holder et fastsat niveau, specificeret af deres kunder, for på den måde løbende at forbedre fødevaresikkerheden og kvaliteten overfor forbrugerne.

IFS Standarden er udviklet for og via alle involverede parter i leveringskæden, som gerne vil
bruge en ens standard for at opnå sikkerhed og kvalitet i fødevaren eller non-food produkter
og relaterede services.

IFS Standard hjælper med at overholde alle lovmæssige fødevare- og non-food krav og kvalitetsregler og at give en ensartet og gennemsigtig standard, til alle berørte leverandører og serviceudbydere,
så vel som et konkret og stærkt svar i henhold til forventningerne fra forbrugerne vedrørende
høj sikkerhed og kvalitet.