Sådan kommer en dåse torskerogn til verden

Torskerogn – et sundt dansk produkt, der oftest spises som pålæg på brød eller steges på en pande.

Produktionen af en dåse torskerogn er ikke raketvidenskab, men processerne er dog specielt udviklet til denne produktion.

Hovedingrediensen – altså rognen – kan variere en del alt afhængig af hvilket område den kommer fra, sæson, fiskestamme og fiskens alder. Udover dette er det også vigtigt at kende rognens egenskaber
inden produktion, idet man naturligvis ønsker en ensartethed i den endelige torskerogn.

Selve produktionen starter ved at rognen tør op under kontrollerede forhold, så den er klar til en
specifik produktionsdag. Til at starte med fjernes rognens hinder i en ”slynge”, som skiller æg fra
hinder. Herefter pumpes æggene over i en blander med omrøring. Så tilsættes de øvrige ingredienser (som er afvejede) manuelt. Efter omrøring føres den flydende rognmasse ind i produktionen
og fyldes på dåser, hvorefter der sættes  låg på.

Straks efter lukning af dåserne, hældes de i en såkaldt autoklavevogn og bliver autoklaveret
(kogt under tryk). Denne proces er selve konserveringen, der sikrer kvalitet og holdbarhed.
Det er under denne proces at den flydende rogn hærder op og bliver skærefast.

Ved en produktion af smørbar torskerogn er processen den samme, bortset fra at oliemængden øges, så produktet bliver mere blødt (smørbart).